Voorstel tot afschaffing van lage btw-tarief

Afschaffing van lage btw-tarief funest voor banen in de vrijetijdssector. De mogelijke afschaffing van het lage btw-tarief kost namelijk 55.000 banen in de vrijetijdssector. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut Nyfer in opdracht van Gastvrij Nederland. Het gelijktrekken van het hoge (21%) en lage (6%) btw-tarief is één van de mogelijkheden die het kabinet momenteel onderzoekt bij een verkenning naar een nieuw belastingstelsel. Leo van der Geest van onderzoeksinstituut Nyfer zegt dat staatssecretaris Wiebes zoekt naar een manier om een lastenverlichting van 15 miljard die hij voor ogen heeft te financieren. Het verhogen van het btw-tarief zorgt voor een lastenverhoging voor de vrijetijdssector, legt Van der Geest uit. Dit kost zoveel banen dat het voordeel dat de staatssecretaris beoogt teniet wordt gedaan. Onder vrijetijdssector valt volgens hem horeca, cultuur en sport en recreatie. Dit is een heel brede sector. Het paard wordt achter de wagen gespannen als het om banengroei gaat om deze manier, meent hij. Lasten verschuiven maakt namelijk weinig uit voor banengroei, besluit Van der Geest.