Minder starters in februari 2015 dan in februari 2014

Het aantal bedrijven in Nederland groeide in februari van dit jaar minder hard dan in dezelfde maand in 2014 (-10%). Daarnaast blijft het aantal faillietverklaringen dalen: 33% minder dan in dezelfde maand een jaar eerder (van 602 naar 406). In veel branches neemt de groei van het aantal bedrijven af, maar niet in de logistiek, bouw, industrie, ict & media en de horeca. Dat blijkt uit de KvK-Bedrijvendynamiek over februari 2015.

Verwachtingen
De groei in de bouw stemt overeen met de verwachtingen van de bouwondernemers, die de KvK vorige maand publiceerde in de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal van 2015. In die enquête was voor het eerst sinds 2008 sprake van een positieve score van het ondernemersvertrouwen in de bouw. Tijdens de crisis nam het aantal bedrijven in de bouw de afgelopen jaren steeds toe. Dat was vooral te danken aan de toename van het aantal zzp’ers.

Starters en stoppers
In januari is er altijd sprake van een piek in het aantal startende bedrijven. De daling in de daarop volgende maanden past in de jaartrend. De afname in februari is dit jaar echter groter dan andere jaren. Per saldo kwamen er in februari 2015 7.343 bedrijven bij. De forse daling van het aantal faillietverklaringen is goed voor de werkgelegenheid, omdat het hierbij meestal om mkb-bedrijven die – anders dan zzp’ers – mensen in loondienst hebben.

Over de KvK Bedrijvendynamiek
KvK Bedrijvendynamiek is een maandelijkse publicatie, waarin een overzicht staat van het aantal startende en stoppende bedrijven. De rubriek faillietverklaringen is een specificatie van het aantal bedrijfsbeëindigingen. De gegevens zijn gebaseerd op mutaties in het Handelsregister.